t.66 Dr Wg yn rhochian

Mae’n anodd gwybod os ydy neidr yn cysgu gan nad ydyn nhw’n gallu cau eu llygaid – does ganddyn nhw ddim cloriau ar eu llygaid fel chi a fi! Pwy feddylia fod Dr Wg yn chwyrnu wrth gysgu – dydy nadroedd ddim yn chwyrnu fel arfer!