t.38 Castanwydden

Mae cnau’r gastanwydden yn edrych fel bylb golau gwyrdd yn crogi o’r nenfwd, ond mae blodau’r gastanwydden yn edrych fel canhwyllau.