t.33 Y Mop

Ych chi’n cofio? Bob tro roedd y plant yn eistedd i gael Amser Stori ar y carped hud, swydd Alfred oedd gosod mop yn y drws i edrych fel pe bai Miss Prydderch yn y dosbarth (rhag ofn i Mr Elias basio heibio!).

Mop MissP