t.47 Adeilad y Pierhead

s21 Pierhead Tony Hisgett CC2

Saif Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd, gyferbyn ag adeilad y Senedd. Mae’n perthyn i’r Cynulliad Cenedlaethol a cheir arddangosfa am hanes Cymru a gwaith y Cynulliad oddi’i mewn.