Chwistl-drwmp

Offeryn cerdd arbennig iawn yw’r chwistl-drwmp. Dyma’r unig un o’i fath yn y byd i gyd. Tad Alfred oedd piau’r chwistl-drwmp ac mae Alfred wedi treulio oriau lawer yn dysgu sut i gael nodau o’r offeryn bach. Dyma yw un o’i drysorau pennaf.

Chwistldrwmp