Castanwydden

 

Mae’r gastanwydden yn rhoi’r concyr i ni yn y Hydref ond pan mae hi yn ei blodau mae’n edrych fel pe byddai ganddi ganhwyllau bach yn ei dail.