Syniadau Gwaith

Y dasg oedd gwneud poster, ac roedd rhaid i’r poster ddangos syniadau am waith ar gyfer pobl y Garn.

Llun1
Llun Alfred – Ffatri fawr yn gwneud ceir sgleiniog gyda chyfrifiaduron enfawr.
Llun2
Llun Gwyn – Ffatri fawr yn gwneud hufen iâ…. iym iym!
Llun3
Llun Sara-Gwen- Maes awyr tebyg i’r un lle’r aeth hi â’i theulu llynedd i ddal awyren i Sbaen.
Llun4
Llun Elen Benfelen – Stryd hir o siopau dillad.
Llun5
Llun Lewis Vaughan – Ysbyty anferth.
Llun6
Llun Dewi Griffiths – Canolfan hamdden gyda phwll nofio a sinema a chae pêl-droed.
Llun7
Llun Max – Adeilad mawr tal gyda’r geiriau ‘swyddfeydd pwysig’.

 

Diolch i blant Ysgol Rhostryfan am eu gwaith celf gwych!