Am y llyfrau

Mae Dosbarth Miss Prydderch yn gyfres o chwe llyfr ar gyfer plant 8-11 oed (neu unrhyw un sy’n chwilio am antur). Mererid Hopwood sydd wedi ysgrifennu’r stori a Rhys Bevan Jones yw’r arlunydd.

Maen nhw’n dilyn hynt a helynt dosbarth uchaf Ysgol y Garn a’u hathrawes hudol.

Prynu:

Gallwch chi brynu’r llyfrau hyn yn eich siop lyfrau leol neu drwy ddewis teitl o’r rhestr isod.

Click here for this information in English.

This slideshow requires JavaScript.

Hawliau.

Darganfuwyd pob cyfrwng (lluniau, delweddau, seiniau a fideos) a ddefnyddiwyd ar y wefan hon yn y parth cyhoeddus yn unol â chyfarwyddiadau’r drwydded Creative Commons 0 (CC0) ac mae’r crëwyr wedi’u cydnabod os yn gymwys, neu mae’r crëwr wedi cydsynio defnydd o’i waith ar gyfer y wefan hon.

Os ydych chi’n credu nad yw cyfrwng y wefan hon yn perthyn i’r telerau hyn neu os yw cydnabyddiaeth anghywir wedi’i rhoi, cysylltwch â ni yma.