Am y llyfrau

Mae Dosbarth Miss Prydderch yn gyfres o chwe llyfr ar gyfer plant 8-11 oed (neu unrhyw un sy’n chwilio am antur). Mererid Hopwood sydd wedi ysgrifennu’r stori a Rhys Bevan Jones yw’r arlunydd.

Maen nhw’n dilyn hynt a helynt dosbarth uchaf Ysgol y Garn a’u hathrawes hudol.

Prynu:

Gallwch chi brynu’r llyfrau hyn yn eich siop lyfrau leol neu drwy ddewis teitl o’r rhestr isod.

Click here for this information in English.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Hawliau.

Darganfuwyd pob cyfrwng (lluniau, delweddau, seiniau a fideos) a ddefnyddiwyd ar y wefan hon yn y parth cyhoeddus yn unol â chyfarwyddiadau’r drwydded Creative Commons 0 (CC0) ac mae’r crëwyr wedi’u cydnabod os yn gymwys, neu mae’r crëwr wedi cydsynio defnydd o’i waith ar gyfer y wefan hon.

Os ydych chi’n credu nad yw cyfrwng y wefan hon yn perthyn i’r telerau hyn neu os yw cydnabyddiaeth anghywir wedi’i rhoi, cysylltwch â ni yma.